Giá trị

HTECH chú trọng vào sự thành công của Quý Đối tác, Quý Cộng sự và Nhà Đầu tư  đi đôi với giá trị của sự cải tiến, trách nhiệm, trung thực, teamwork, sự tôn trọng, học hỏi và trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi cam kết những giá trị trên sẽ dẫn dắt mọi quyết định và ứng xử của chúng tôi.

Sự đổi mới

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm cách tốt hơn để mang lại giá trị cho các đối tác kênh, khách hàng, nhà cung cấp và các cộng sự viên. Chúng tôi dự kiến thay đổi và tạo ra các giải pháp trước khi chúng tôi được yêu cầu.

Trách nhiệm

Chúng tôi nói những gì chúng tôi làm và chúng tôi làm những gì chúng tôi nói. Chúng tôi luôn tạo ra các kết quả đáp ứng hoặc vượt sự mong đợi của khách hàng và nhà cung cấp.

Chúng tôi chấp nhận trách nhiệm cá nhân và đội để đáp ứng các cam kết của chúng tôi.

Trung thực

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, thể hiện sự trung thực và công bằng trong mỗi hành động mà chúng tôi thực hiện, ở mọi nơi, mọi lúc.

Sự chung sức và Sự tôn trọng

Chúng tôi trân trọng quyền và niềm tin của Quý đồng nghiệp, Quý Đối tác và Cộng đồng. Chúng tôi đối xử với mọi người với mức độ cao nhất của nhân phẩm, bình đẳng và tin tưởng, tận dụng sự đa dạng để đáp ứng các mục tiêu chung. Là một nhóm, chúng tôi tạo ra nhiều giá trị tốt hơn so với từng cá nhân.

Học hỏi

Chúng tôi tiếp tục cập nhật những kiến thức mới để cải thiện hiệu suất và phát triển cho Công ty cũng như cho chính mình.