BẢO VỆ TƯƠNG LAI CHO DOANH NGHIỆP

ESET PROTECT Enterprise

Quản lý rủi ro mạng và khả năng hiển thị trong môi trường CNTT của bạn. Đi trước một bước trước mọi mối đe dọa đã biết hoặc chưa biết.

Các thành phần bao gồm
Cloud‑based
Console
Endpoint
Protection
File Server
Security
Full Disk
Encryption
Cloud
Sandbox
Endpoint Detection
& Response

Giải pháp bảo mật toàn diện cho mọi quy mô doanh nghiệp

Endpoint detection & response

Giải pháp phòng ngừa, phát hiện và khắc phục toàn diện

Nâng cao khả năng hiển thị điểm cuối, tìm kiếm mối đe dọa và công cụ ứng phó sự cố được thiết kế để giảm thiểu bất kỳ vấn đề bảo mật nào trong mạng ngay lập tức.

Cloud sandbox

Ngăn chặn các mối đe dọa zero-day

Cải thiện khả năng bảo vệ, chống lại phần mềm tống tiền ransomware và các mối đe dọa zero-day thông qua công nghệ sanboxing dựa trên đám mây (cloud).

Khả năng mã hóa mạnh mẽ

Bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp

Giúp tuân thủ các quy định về dữ liệu nhờ khả năng mã hóa toàn bộ ổ đĩa trên Windows và macOS.

Giải pháp bảo vệ hàng đầu

Bảo vệ an ninh mạng của công ty theo thời gian thực

Hành vi độc hại và phát hiện dựa trên danh tiếng hoàn toàn minh bạch với các nhóm bảo mật và cung cấp cho họ phản hồi theo thời gian thực được thu thập từ hơn 110 triệu điểm cuối trong LiveGrid® của chúng tôi.

Các thành phần của ESET PROTECT Enterprise

Bao gồm ESET Endpoint Security

Endpoint Protection

Công nghệ bảo mật nhiều lớp dành cho máy tính, điện thoại thông minh và máy ảo. Tìm hiểu thêm

Bao gồm File Server Security

File Server Security

Bảo vệ thời gian thực cho dữ liệu của công ty bạn khi dữ liệu đi qua các máy chủ chung.

Bao gồm ESET Full Disk Encryption

Full Disk Encryption

Giải pháp mã hóa mạnh mẽ cho đĩa hệ thống, phân vùng hoặc toàn bộ thiết bị để đạt được sự tuân thủ pháp luật.

Bảng điều khiển dựa trên đám mây

Bao gồm ESET PROTECT

Quản lí từ xa thông qua một giao diện duy nhất để có thể hiển thị các thông tin người dùng, mối đe doa và các mục đã bị cách ly.
Có thể dùng dưới dạng đám mây (Cloud) hoặc tại chỗ (On-premises)

Bao gồm ESET Dynamic Threat Defense

Cloud Sandbox

Bảo vệ chủ động chống lại các mối đe dọa zero-day phân tích các mẫu đáng ngờ trong môi trường sandbox dựa trên đám mây đã được cô lập.

Bao gồm ESET Enterprise Inspector

Endpoint Detection & Response

EDR có khả năng tùy chỉnh cao cho phép xác định hành vi bất thường và điều tra sâu hơn với khả năng phản ứng ở các bước tiếp theo đối với các sự cố và vi phạm.

* chỉ có thể quản lý thông qua bảng điều khiển ESET PROTECT tại chỗ (On-premises)

Cloudbasedconsole-white

Bảng điều khiển dựa trên đám mây

Bao gồm ESET PROTECT

Quản lí từ xa thông qua một giao diện duy nhất để có thể hiển thị các thông tin người dùng, mối đe doa và các mục đã bị cách ly.
Có thể dùng dưới dạng đám mây (Cloud) hoặc tại chỗ (On-premises).

EndpointProtection-white

Endpoint Protection

Bao gồm ESET Endpoint Security

Công nghệ bảo mật nhiều lớp dành cho máy tính, điện thoại thông minh và máy ảo. LTìm hiểu thêm/a>

FileSeverSecurity-white

File Server Security

Bao gồm File Server Security

Bảo vệ thời gian thực cho dữ liệu của công ty bạn khi dữ liệu đi qua các máy chủ chung.

Full Disk Encryption

Bao gồm ESET Full Disk Encryption

Giải pháp mã hóa mạnh mẽ cho đĩa hệ thống, phân vùng hoặc toàn bộ thiết bị để đạt được sự tuân thủ pháp luật.

CloudSandbox-white

Cloud Sandbox

Bao gồm ESET Dynamic Threat Defense

Bảo vệ chủ động chống lại các mối đe dọa zero-day phân tích các mẫu đáng ngờ trong môi trường sandbox dựa trên đám mây đã được cô lập.

EndpointDetectionResponse-white

Endpoint Detection & Responsey

Bao gồm ESET Enterprise Inspector

EDR có khả năng tùy chỉnh cao cho phép xác định hành vi bất thường và điều tra sâu hơn với khả năng phản ứng ở các bước tiếp theo đối với các sự cố và vi phạm.

* chỉ có thể quản lý thông qua bảng điều khiển ESET PROTECT tại chỗ (On-premises)

Yêu cầu hệ thống và thông tin giấy phép

ESET PROTECT Enterprise

Hệ điều hành được hỗ trợ

 • Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7
 • macOS 10.12 và mới hơn
 • Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64-bit and RedHat Enterprise Linux (RHEL) Desktop 7 64-bit
 • Android 5 (Lollipop) và cao hơn
 • iOS 8 và cao hơn
 • Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008
 • Microsoft Windows Storage Server 2016, 2012, 2008
 • Microsoft Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
 • Microsoft Windows Small Business Server 2011
 • RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 64-bit
 • CentOS 7 64-bit
 • Ubuntu Server 16.04 LTS 64-bit, 18.04 LTS 64-bit
 • Debian 9 64-bit
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 64-bit, 15 64-bit
 • VMware vSphere 6.0, 6.5+, 6.7+ (vCenter Single Sign-On, vSphere Client/Web Client, vCenter Server, vCenter Inventory Service)
 • VMware NSX Manager 6.3+, 6.4.0, 6.4.1, 6.4.2
 • VMware Guest Introspection 6.2.4+, 6.3+, 6.4+

Thông tin giấy phép

Nền tảng quản lý từ xa có thể triển khai dưới dạng dựa trên đám mây (Cloud) hoặc tại chỗ (On-premises). Không cần mua hoặc bảo trì phần cứng bổ sung, giảm tổng chi phí sở hữu.

Tạo các giấy phép theo nhu cầu của bạn
ESET Unilicense bao gồm tất cả các cơ sở, cho phép bạn tạo ra giấy phép phù hợp và kết hợp bảo vệ các thiết bị đầu cuối mà không lãng phí như khi dùng một giấy phép duy nhất.

Có thể thêm thiết bị mới bất cứ lúc nào
Bạn có thể mua giấy phép cho máy tính, máy tính xách tay, thiết bị di động và máy chủ bổ sung bất kỳ lúc nào.

Chuyển giấy phép đến thiết bị khác khi có nhu cầu
Bạn có thể chuyển giấy phép ESET sang một máy tính hoàn toàn mới từ máy tính gốc. Ngoài ra, bạn có thể chuyển từ hệ điều hành này sang hệ điều hành khác.

Chuyển sang một nền tảng khác bất kỳ lúc nào
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giải pháp bảo vệ của mình từ nền tảng này sang nền tảng khác tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của giấy phép mà không phải tốn thêm chi phi gì.